En helhetsleverantör inom greentech till företag.

En helhetsleverantör inom greentech till företag.
22 oktober, 2018

Solenergi

Driv er verksamhet på solsken

Vi arbetar enbart med kvalitativa och globala tillverkare inom solenergi med extra på deras övriga hållbarhetsarbete. Ni ger över uppdraget till oss och vi sköter hela processen från projektering till implementation med behöriga tekniker. Alla affärsrekommendationer anpassas alltid utifrån varje fastighets unika möjligheter och presenteras i 3D-form via CAD-teknik med en noggrann produktionsberäkning.

Är era fastigheter lämpade för solenergi? Solstrålningen kan t.ex. i Stockholm jämföras med flera städer i centrala Europa. Svensk Solenergi som vi är medlemmar i tillhandahåller interaktiva solkartor, där ljustgult, gult och rött pekar på goda till strålande förutsättningar för er del: Solkartor i Sverige.

Visste du förresten att ni får 30% av investeringen (max 1,2 miljoner) i bidrag per solcellsanläggning fram till 2019 som företag? Läs mer hos Länsstyrelsen: Solcellsstödet.

– Kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte –.

bild på solenergi

Vad bör ni tänka på vid installation av solceller?

 • Större takyta genererar en mer fördelaktig kalkyl.
 • Platta tak är en enkel installation då de inte kräver någon infästning (Under 5 graders lutning).
 • Bästa produktionsläget är S, SV, SO, men även öst- och västplacering ger god produktion.
 • Kräv en tydlig affärsberäkning utifrån era förutsättningar gällande produktion, pay-off och avkastning.
 • Försäljningen av överskottselen skiljer sig markant beroende på huvudsäkringens storlek.
 • Statistiken från solcellsproduktionen kan integreras med övriga affärssystem via API.
 • Tillämpar ni idag kallhyra gentemot era hyrestagare? I dessa fall bör det tas fram ett anpassat affärsförslag.
 • Skicka in bidragsformuläret till Länsstyrelsen efter ert beslut, men innan installationen påbörjas.
 • Bygglov är kravställt men många kommuner hjälper oss med ett enkelt förfarande.
 • Ta med elcertifikatsersättningen i er slutgiltiga kalkyl.
 • Se till att få en tydlig presentation av totala vikten ställt mot takets bärighet
 • Installationer på höjder över 20 meter kräver även en extra vindlastberäkning.
 • Säkerhetsställ att montörerna har erfarenhet och är certifierade solcellstekniker. Ansvariga i våra rekommendationer har t.ex. genomfört mellan 50-250 installationer.
 • Enstaka anläggningar över 255 kW beskattas med ord. skattesats.

-Känns det överväldigande?

Ingen fara, det är just det här tar vi hand om från start till mål i vår kundprocess.

Vad kan ni affärsmässigt vänta er av vår offert?

 • Ett helhetsansvar med fokus på bästa totalinvestering över tid (Avkastning i förhållande till kvalitet).
 • En ökad fastighetsvärdering högre än investeringsbeloppet (Baserat på det förbättrade driftsnettot & miljöprofilering).
 • En årlig avkastning mellan 8-16% (Beroende på fastighet, komplexitet, storlek, bidrag och ert el-pris).
 • En minskad affärsrisk mot framtida höjningar av el-priset under 25 år (Effektgaranti).
 • En tydlig miljöprofilering över fastigheten med tillhörande goodwill.

Kontakta oss 010-45 77 600