22 oktober, 2018

Miljöutbildningar

Är ni i behov av miljöstandarder via Swedish Standards Institute (SIS) eller e-learning? Från övergripande kurser i hållbarhet, till fördjupning och CSR, ni genomför alla utbildningar online med tillhörande certifiering och diplom. Vi rekommenderar att alltid integrera ledningsgruppen för att skapa en stark förankring i hela organisationen.